Bronius Kutavičius. „Iš jotvingių akmens“ | Choras „Aidija“

Bronius Kutavičius. Oratorija „Iš jotvingių akmens“

Atlieka: kamerinis choras „Aidija“

Meno vadovas ir dirigentas: Romualdas Gražinis
Solistė: Virginija Karpovičiūtė
Ragai: Arvydas Jankus, Ramūnas Strolis, Algirdas Jedemskij, Tomas Matevičius

Vinilinės plokštelės „Paskutinės pagonių apeigos. Iš jotvingių akmens“ pristatymo koncertas.

Bronius Kutavičius nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio yra ryški Lietuvos muzikos kultūros figūra. Jo kūryba išeina toli iš grynosios muzikos ribų, apima platų kultūrinį kontekstą, atidengdama amžių glūdumoje skendinčius tautų istorijos ir priešistorės klodus, materializuodama grynuosius mitinės ir religinės sąmonės archetipus. Archajinėmis, pirmapradėmis pajautomis grindžiama, „kultūrinės archeologijos“ misiją vykdanti Kutavičiaus muzika sykiu yra ir labai racionali, matematiškai tiksli, tačiau darnios, kartais net komplikuotai suręstos jo garsų sistemos visada alsuoja gyvybe, jausmo jėga. Kompozitorius yra laikomas ir lietuviškojo minimalizmo pradininku. Dėl daugiasluoksnio repetityviškumo ir muzikinės medžiagos redukcijos iki gan elementarių archetipinių modelių Kutavičiaus kūryba gali panašėti į ankstyvąjį europietišką (post)minimalizmą, tačiau skamba ji visiškai kitaip. Jo „pagoniškojo minimalizmo“ šaknys glūdi archajiškose lietuvių etninės muzikos formose, kurias galima laikyti protominimalistinėmis. (Lietuvos muzikos informacijos centras)

Kamerinis choras „Aidija“ įkurtas 1989 metais Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje Romualdo Gražinio iniciatyva. Kolektyvo sudėtis – daugiausia buvę ir esami M. K. Čiurlionio menų gimnazijos auklėtiniai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Daugiau nei 30 koncertų kasmet surengianti „Aidija“ yra daug nusipelniusi Lietuvos muzikinei kultūrai ir ypač rūpinasi šiuolaikinės lietuvių muzikos sklaida. Choro repertuarą sudaro muzika nuo grigališkojo choralo iki XXI amžiaus kompozicijų. Jaunatviškas, unikaliu skambesiu pasižymintis bei nuoširdžiai klausytojų pamėgtas choras „Aidija“ nenutrūkstamai rengia ir pristato naujas lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių programas, su dideliu pasisekimu koncertuoja Lietuvoje bei užsienyje.

TURINĮ PRISTATO:

Muzikos salė
MUZIKOS SALĖ

Asociacijos AGATA organizuojama lietuviškos muzikos mugė „Muzikos salė“ yra Tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu centriniuose rūmuose veikianti erdvė. Renginyje per keturias dienas apsilanko virš 68 tūkst. lankytojų. „Muzikos salėje“ įrengiama daugiau nei 70 stendų, kuriuose prisistato Lietuvos muzikos atlikėjai ir grupės, nuo populiariosios iki rimtosios muzikos, debiutuojančių grupių atstovai ir muzikos industrijos profesionalai. Per keturias dienas salėje surengiama virš 20 pokalbių ir virš 25 koncertų scenoje, kurių metu pristatomi naujausi leidiniai. Stenduose visas dienas galima sutikti atlikėjus, rinkti autografus ir asmenukes bei betarpiškai pabendrauti.

Pasidalinkite įspūdžiais!

El. pašto adresas nebus skelbiamas.